Skip to main content
Til toppen

Åpenhetsloven

I 2022 trådte Åpenhetsloven, eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i kraft. Målet er å fremme bedriftens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Våre selskaper Norrøna Storkjøkken AS og Norrøna Storkjøkken Oslo AS er omfattet av åpenhetsloven. På denne siden finner du informasjon om publiserte rapporter, og innsyn i henhold til loven.

Aktsomhetsvurdering

Loven pålegger større norske virksomheter å gjennomføre en aktsomhetsvurdering. Det vil si at vi kartlegger og gjør rede for hvordan vi håndterer, og hvordan vi kan forebygge og begrense, faktisk og potensiell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i vår bedrift, men også i leverandørkjeden vår. Aktsomhetsvurderingene publiseres i en egen rapport. Denne kan du laste ned fra linken under.

 

Norrøna Storkjøkken AS / Norrøna Storkjøkken Oslo AS - Redegjørelse Aktsomhetsvurdering 2023
Last ned

Informasjonsplikt

Åpenhetsloven gir alle rett til å kreve informasjon knyttet til hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som kommer frem i aktsomhetsvurderingen. Informasjonsplikten omfatter både generell informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og spesifikk informasjon knyttet til særskilte varer og tjenester. 

Hvordan sende informasjonskrav

Informasjonskrav skal sendes skriftlig. Vi anbefaler å sende ditt informasjonskrav til firma@norrona.net.

Vi er pliktig til å svare på informasjonskrav innen rimelig tid, normalt sett innen 3 uker.

Min side
<