Til toppen

Måleinstrumenter

Testo - ulike følere til apparater

Alle følere fra Testo er Type T, og kan brukes på 926 og 108. De «syrefaste» er laget av et stål som tåler noe mer kjemisk påkjenning enn vanlig rustfritt stål. «Rask nålføler» betyr at spissen er tynnere enn de andre. Jo tynnere den er, jo raskere måler den. Trådføler er raskest. De leveres med 1 m kabel som standard, men de kan lages så lange man ønsker på forespørsel. Lengden på ledningen har ingen påvirkning på måletiden. Trådfølere, både med og uten teflon, er egnet til å måle i for eksempel oppvask. Teflonhylsteret gjør den noe mer beskyttet mot brudd på ledningene, men er litt tykkere. Målingen foregår der de to ledningene er sveiset sammen. Innstikkfølere har i prinsippet en trådføler inni som er sveiset sammen i spissen på føleren.

Velg riktig måleverktøy

Her kan du lese litt om og bli kjent med de ulike måleverktøyene. Hvilket termometer en behøver kommer an på hva det skal brukes til. Se de enkelte produktene for å lese om de ulike egenskapene.

«To verktøy i en»: Rørepinne med termometer er en smart løsning når man jobber med f.eks. sjokolade og karamellisert sukker. Man kan røre og samtidig passe på temperaturen. Termometeret kan tas ut slik at pinnen kan vaskes i maskin. Se produkt.

Disse termometrene er godt egnet i matvarebransjen, og i restauranter, kafèer og supermarked. Se produkt.

IR-, (Infrarød), termometer brukes til å måle temperatur på overflater. Praktisk ved måling av varme ting, da unngår man å brenne seg. Vær obs hvis overflaten reflekterer lys, da kan den måle feil sted. Infrarødt lys er usynlig, derfor er apparatene utstyrt med laserlys for å sikte. Måleområdet er en sirkel, de to lyspunktene markerer ytterkantene av sirkelen. Den målte temperaturen er et gjennomsnitt av området innenfor denne sirkelen. Dette er viktig å vite, slik at man har hele sirkelen på det man måler. Se produkt.

206 PH2 er godt egnet til å måle pH-verdier i «halvfaste» materialer, som ostemasser, sushi og lignende. Føleren skal stå i medfølgende elektrolyttisk gel. Denne kan skaffes ny når den blir gammel/forurenset. Apparatet måler også temperatur. Dersom man må bytte modul/elektrode, må apparatet kalibreres. Da trenger man kalibreringsvæske. Se produkt.

IP grad

Legg merke til hvilken IP grad produktet er merket med. IP, (International Protection), er en måleenhet som viser hvor godt et produkt er beskyttet mot vann og støv. De ulike gradene skrives «IP» etterfulgt av to siffer. F.eks. IP65.

Det første sifferet viser beskyttelsesgrad mot faste gjenstander som støv og partikler. Det andre sifferet viser beskyttelsesgrad mot vann.
 

Første siffer Andre siffer
0 Ingen beskyttelse
1 Mindre enn 50 mm
2 Mindre enn 12,5 mm
3 Mindre enn 2,5 mm
4 Mindre enn 1 mm
5 Støvbeskyttet
6 Støvtett

 
0 Ingen beskyttelse
1 Vertikale drypp
2 Vertikale drypp ved helning opp til 15°
3 Dusj/regn
4 Sprut fra alle kanter
5 Spyling fra alle kanter
6 Kraftig spyling fra alle kanter
7 Kortvarig neddykking i vann
8 Varig neddykking
Testo guide
Testo Pocket guide